اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

درخواست سازمان ملل برای افزایش کمک های انسانی به سودان

درخواست حذف اطلاعات

سازمان ملل از جامعه جهانی خواست کمک های انسانی به سودان را به دلیل وخامت اوضاع افزایش دهد.