اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

تجمع اعتراضی مردم روی ریل های قطار با چاشنی «خشم»!

درخواست حذف اطلاعات

از جمله تصمیمات حاشیه ساز، روایتی است که از هدایت مسافران به بیرون ایستگاه برای جابجایی رایگان با اتوبوس به مقصد حکایت دارد، اما نه تعداد اتوبوس ها به اندازه کافی است و نه ظاهرا امکان جابجایی «رایگان» تدارک دیده شده است؛ وضعیتی که موجب می شود برخی مسافران از کمک مسئولان ناامید شده و راهشان را بکشند و بروند و برخی دیگر به شدت به مسئولان ایستگاه اعتراض نمایند.