اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

هر قطره اشک یک آبشار است ؛ تو سلوز

درخواست حذف اطلاعات

«هر قطره اشک یک بک آبشار است / every teardrop is a waterfall» که یکی از قطعات گروه کلد پلی است که گروه توسلوز با دو ویولنسل الکتریک مشهورشان در بنای تاریخی کولوسئوم شهر رم اجرا کرده اند. این اجرا زنده را در تابناک می بینید و می شنوید.