اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

کلافگی سنجاب ها

درخواست حذف اطلاعات

چند محقق در دانشگاه برکلی با مطالعه سنجاب های روباهی تلاش کردند که شکل گیری احساسات مختلفی مانند خشم و کلافگی در این حیوانات را بررسی کنند. نتیجه این مطالعات برای درک بهتر رفتارهای سنجاب ها و یافتن فایده فرگشتی بروز احساساتی مانند خشم و کلافگی در سنجاب ها و حتی انسان ها استفاده شده است. با روش های جالب این مطالعه و نتیجه گیری های آن بیشتر آشنا شوید.