اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

روش کارآمد کنترل بازار ارز فروش حواله ای است نه نقدی

درخواست حذف اطلاعات

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تزریق نقدی ارز از کانال صرافی ها را موجب انتقال نقدینگی و سرمایه ها به بازاردانست و گفت: نیازهای ارزی با روش حواله ای باید تامین شود و برای مسافران هم ارز در مرزهای خروجی پرداخت شود.