اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

برای نخستین بار زنان در دادستانی کل عربستان استخدام می شوند

درخواست حذف اطلاعات

دادستانی کل عربستان اعلام کرد که برای زنان عربستانی دارای مدرک لیسانس شغل هایی در دادستانی کل ایجاد شده است.