اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

اگر همه مثل آمریکایی ها زندگی می کردند

درخواست حذف اطلاعات

آمریکا یک قدرت جهانی است و به واسطه همین اظهار نظرات بسیاری راجع به این کشور و سبک زندگی مردم آن در سرتاسر دنیا و رسانه ها می تواند یافت. اما در این ویدیو با دیدگاهی آماری و مقایسه متوسط جهانی و متوسط این کشور در زمینه های مختلف، نشان داده می شود که اگر همه مردم دنیا مانند آمریکایی ها غذا بخورند، لباس بپوشند و زباله تولید کنند چه پیش می آید.